2005-06-15, §§ 150-196

Utskrivet från: http://gotland.se/20452
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-06-15

Register

Byggnadsnämnden 2005-06-15
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 12.40
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Mikael Eriksson
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Lars Bornold
Annette Bäckman
Allan Olofsson
Eva Ahlin

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Fredrik Andersson
Elise Lindahl
Maria Lejdebro
Lina Devung

Sekreterare
Margitta Andersson
Justerat
28 juni 2005
Datum för anslags uppsättande
29 juni 2005
Datum för anslags nedtagande
20 juli 2005