2005-05-17, §§ 128-149

Utskrivet från: http://gotland.se/20385
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-05-17

Register

Byggnadsnämnden 2005-05-17
Plats:
M/S Skandinavia
Tid: 09.00 - 10.15
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Tore Tillander
Allan Olofsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Allan Olofsson
Eva Ahlin

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson
Justerat
31 maj 2005
Datum för anslags uppsättande
1 juni 2005
Datum för anslags nedtagande
23 juni 2005