BUN § 63

Utskrivet från: http://gotland.se/20351

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 63
Ansökan om tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i Roma

Dnr BUN 2005/073-63
Från Rosalie Jonsson, Ylva Pettersson, Åsa Ström, Catarina Carlsson och Maja Wikström har inkommit ansökan om att få starta en förskola i Waldorfanda på Kungsgården i Roma. I enlighet med bestämmelserna i skollagens 2:a kapitel kan kommunen ge tillstånd till drift av enskild förskola. BUNs ordf Brittis Benzler yrkade att ansökan att få bedriva privat förskoleverksamhet i Roma skulle avslås med hänvisning till att det för närvarande inte föreligger behov av att starta ytterligare platser i förskola i Romaområdet. Ledamoten Solveig Artsman yrkade att BUN skulle bifalla framställningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut .

  1. Ansökan avslås med hänvisning till att det för närvarande inte föreligger behov av att starta ytterligare platser i förskola i Romaområdet.