BUN § 67

Utskrivet från: http://gotland.se/20347

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 67
Principer för fördelning av sparbeting, (P-sam- och EFH-projekten)

Dnr BUN 2005/071-04
Central löneadministration
Fr o m 2006 minskas barn- och utbildningsförvaltningens ram med personalkostnader motsvarande 4 658 080 kr. Detta motsvarar den arbetstid och de arbetsuppgifter som frigörs med den nya centrala löneadministrationen.

Samordnad fakturahantering
Fr o m 2007 minskas Barn- och utbildningsförvaltningens ram med personalkostnader motsvarande 1 290 114 kr. Detta motsvarar den arbetstid och de arbetsuppgifter som frigörs för den nya samordnade fakturahanteringen.

Administrativa gruppen inom BUF föreslår att
1. sparbetinget som motsvaras av central löneadministration fördelas efter antalet löneutbetalningar per skolområde, samt att
2. sparbetinget som motsvaras av den samordnade fakturahanteringen fördelas efter antalet leverantörsfakturor per skolområde

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Den del av sparbetinget som motsvaras av central löneadministration skall fördelas efter antalet löneutbetalningar per skolområde

    2. Sen del av sparbetinget som motsvaras av den samordnade fakturahanteringen skall fördelas efter antalet leverantörsfakturor per skolområde

    3. Förvaltningen ges i uppdrag att till BUN återkoppla resultatet av genomförd anpassning till ny administrativ organisation.