BUN § 49

Utskrivet från: http://gotland.se/20273

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 49
Ändrat antal intagningsplatser på El- och Teknikprogrammen

Ändrat antal intagningsplatser på El- och Teknikprogrammen

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2005-02-09 följande:

Det preliminära valet inför hösten 2005 visar på förändringar av elevernas val jämfört med tidigare år och den prognos som gjordes i december 2004. Detta har tidigare medfört att Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om utökning av platser på Bygg-, Fordons- och Samhällsvetenskapsprogrammen. I samband med beslut om utökning av Samhällsprogrammmet fick dessutom förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att utöka Elprogrammet till fler platser och återkomma med en beskrivning av ett sådant beslut.

Efter att ha undersökt förutsättningarna för ett förändrat intag föreslås nu att
Elprogrammet: utökas från 32 till 42 platser
Teknikprogrammet: minskas från 72 till 56 platser

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Antalet intagningsplatser i åk 1 ändras enligt gymnasiechefens förslag