BUN § 52

Utskrivet från: http://gotland.se/20270

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 52
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

pågående planering för implementering av kommunens rutiner för Styrkort. Ärendet kommer att bli föremål för en djupare information och inledande diskussion vid BUN-sammanträdet den 8 juni.

aktuella Skador och tillbud. En samlad rapport över skador och tillbud under läsåret 2003/04 kommer att lämnas vid BUN-sammanträdet 8 juni.

Gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om projektet
” SP Baltica”, ett utbyte av elever mellan Richard Steffen-gymnasiet och vissa skolor i Balticum.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna