BUN § 54

Utskrivet från: http://gotland.se/20268

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 54
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Arbetsutskottets och gymnasieutskottets övriga paragrafer
Au § 42: Uppföljning av BUNs budgetbeslut § 2005/24
Au § 49: Ändrad tid för BUNs arbetsutskotts maj-sammanträde
Au § 50: Skolverkets uppföljning av beslut ang elevbetyg vid Komvux
Gy/vux § 8: Energiprogrammets Fartygsinriktning, utbildningens organisation lå 05/06
Gy/vux § 9: Vuxenutbildning 2006 och följande år

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets och gymnasieutskottets övriga paragrafer godkänns