BUN § 57

Utskrivet från: http://gotland.se/20265

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 57
BUN-TEMA: Rapport om GEBP


Projektledaren Jörgen Johnsson informerade om det internationella nätverket Glocal Education Business Partnership, GEBP.

Nätverket, som nu är inne på sitt tredje år, är finansierat av Leonardo-programmet inom EU och omfattar nitton regioner/organisationer med tyngdpunkt inom området skola (Gymnasieskola-Högskola) - arbetsliv. Nätverket arbetar aktivt med en virtuell strategi med extern hemsida och ett internt ”virtuellt kontor” på Internet. Därutöver anordnas speciella konferenser på olika arbetsområden där det virtuella arbetet fokuseras och presenteras. Utöver dessa aktiviteter utvecklas också en omfattande databas med goda exempel på samarbete skola-arbetsliv.

Gotland är 2004 värd för nästa GEBP-konferens som genomförs på Suderbys Herrgård den 23-25 maj 2005. Konferensen, som har fokus på forskning, analys och utvärdering, kopplar en entreprenörskapsmodell (framtagen av Vaasa Universitet) till en praktisk verklighet i form av ”Gotland Entrepreneurial Safari” där ett 20 tal goda exempel på lokal samverkan skola-arbetsliv besöks. Goda exempel från andra länder (Nederländerna, England, Finland, Japan, Irland, Norge och Danmark) presenteras också vid konferensen.

I anslutning till denna konferens arrangeras också en vidhängande konferens på Högskolan torsdagen den 26 maj 2005 med fokus på Lärarutbildningen.

Som ett par konkreta resultat av GEBP-nätverket på Gotland kan nämnas genomförandet av ett Mentorskapsprogram på gymnasieskolan, internationellt personal- och elevutbyte inom studie- och yrkesvägledningsområdet samt elev- och lärarutbyte mellan Gotland och Vaasa i Finland inom Omvårdnadsprogrammet


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs till handlingarna