2005-06-07, §§ 147-161

Utskrivet från: http://gotland.se/20177
Regionstyrelsen 2005-06-07
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.15
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Gösta Hult, tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Leif Dahlby (s)
Birgitta Eriksson (m)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)
Mats Sundin (s), kl. 10.00-10.15
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel 26 93 05

Datum för anslag uppsättande: 2005-06-13

Datum för anslags nedtagande: 2005-07-05