Kontakt

Du kan nå oss direkt på våra telefoner, via personalen eller på vårt expeditionsnummer: 0498-26 89 52.

Sjukhusdiakon
Susanna Petersson
Mobil: 070-520 68 43
E-post: susanna.petersson@gotland.se
 
Sjukhuspastor
Anna Ljung
Frikyrkornas representant
Mobil: 072-233 98 08
anna.ljung@equmeniakyrkan.nu
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gudstjänst och nattvard

Varje onsdag klockan 13.00 firar vi mässa i sjukhuskyrkans lokaler. Hit är alla välkomna. Enskild nattvard kan även firas på rummet för den som så önskar.

Vårt gudstjänstrum är öppet vardagar 9-15.30. Du är alltid välkommen att sitta ned en stund i stillhet.

Torsdagar kl 15.30 firar vi gudstjänst på Korpen. Varannan söndag (ojämna veckor) kl 14 firar vi gudstjänst på Gotlands sjukhem.