Kontakt

Du kan nå oss direkt på våra telefoner, via personalen eller på vårt expeditionsnummer: 0498-26 89 52.

Sjukhusdiakon
Susanna Petersson
Mobil: 070-520 68 43
E-post: susanna.petersson@gotland.se
 
Sjukhuspastor
Anna Ljung
Frikyrkornas representant
Mobil: 072-233 98 08
anna.ljung@equmeniakyrkan.nu
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
logotyp