BUN § 24

Utskrivet från: http://gotland.se/19652

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 24
Budget 2006 och flerårsplan 2006-2010

Dnr 2005/049-04
Skoldirektör Peter Molin, f d förvaltningschefen Lars Danielson och ekonomiavdelningen hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom BUF har utarbetat ett underlag för BUNs behandling av budget 2006 och flerårsplan 2006-2010. Vid arbetsutskottets sammanträde hade föredragningar givit en bakgrundsbild av de allmänna förutsättningarna med återkoppling till aktuell skolplan och till verksamhetsbeskrivningar enligt Årsredovisning 2004 (BUN § 2005/22). Inför BUNs behandling av ärendet hade utsänts arbetsutskottets förslag till driftbudget och investeringsbudget 2006 och flerårsplan 2006-2010 jämte förvaltningens motivskrivelser. Vid BUN-sammanträdet redovisade förvaltningen de uppdrag som arbetsutskottet givit.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Drift- och investeringsbudget BUN upptar drift- och investeringskostnader för år 2006 samt flerårsplan 2006-2010 se hela beslutet i nedan länk 

    § 24 Beslut om Drift och investeringsbudget