BUN § 29

Utskrivet från: http://gotland.se/19647

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 29
Effekter av nytt avgiftsystem inom barnomsorgen (Kf § 2002/70)

KS 2002/0238-88
Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 2002-06-19 frågan om avgifter i förskolan, varvid kommunfullmäktige även beslöt ge BUN i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa effekterna av och kostnaderna för avgiftssystemet. (Kf § 02/70) Controller Per Löttiger vid BUFs ekonomiavdelning hade i en utredning daterad 2005-03-02 redovisat de begärda uppgifterna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN föreslår att uppdraget enligt Kf § 02/70 skall anses fullgjort med den utredning som bilagts BUNs beslut (BUN § 05/28 ) ang Motion, uppföljning av maxtaxan inom barnomsorgen (Kf § 159)