BUN § 31

Utskrivet från: http://gotland.se/19645

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 31
Utökat antal intagningsplatser vid Sp- och Elprogrammen

Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2005-03-18 bl a följande:

Förändring av intagningsplatser inför hösten 2005

Det preliminära valet inför hösten 2005 visar på förändringar av elevernas val jämfört med tidigare år och den prognos som gjordes i december 2004. Detta har tidigare medfört att Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om utökning av platser på Bygg- och fordonsprogrammet. Andra program som har fler sökande än prognostiserats är Samhällsvetenskapsprogrammet (183 förstahandssökande) och Elprogrammet (45 förstahandssökande).


Gymnasiechefen Alf Nilson föreslår att Samhällsprogrammet utökas från 155 till 180 platser, samt att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att utöka Elprogrammet till 40 platser och återkomma med en beskrivning av ev konsekvenser av ett sådant beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Samhällsprogrammet utökas från 155 till 180 platser, år 1 fr o m Ht 2005

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att utöka Elprogrammet till 40 platser och återkomma med en beskrivning av ev konsekvenser av ett sådant beslut.