BUN § 33

Utskrivet från: http://gotland.se/19643

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 33
Kompletteringsbudget 2005

Dnr 2004/058-04
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår BUN anhålla att kommunstyrelsen fastställer följande kompletteringsbudget för år 2004-05:

Proj nr

Projekttext

Kvarvarande

Kompletterings-

Budget

Rev budget

Kommentar

Kol. 1

Kol. 2

budget 2004

Kol. 3

budget 2005

Kol. 4

2005

Kol . 5

2005

(Kol . 4+5)

25001

Säkerhetsutr/anord

842

842

842

Beställda och under anordning

25018

Förskolan Endre

65

65

65

Förskolan under byggnad. Möbler best.

25020

Förskolan Fole

120

120

120

"-

25021

Förskolan Öja

119

119

119

"-

25022

Förskola A7

300

300

300

Förskolan under projektering. Möbler och utrustning beställs.

25023

Övr bygginv/anord

1 538

1 538

1 538

Beställda och under åtgärd

25026

Verk anp försk/särsk

100

100

100

Avser beställda ej genomförda åtgärder på förskolegård

Anm: Investeringsbudget 2004 visar för Barn- och utbildningsförvaltningen ett överskott på 3 401 000 kr (exkl projekt 25032). Förslag till kompletteringsbudget är 3 084 000 kr. Resterande 317 000 kr används för att reducera skulden ( 980 604 kr) på projekt 25032 Gymnasieskolan LM.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Framlagt förslag till kompletteringsbudget 2005 överlämnas med godkännande till kommunstyrelsen