BUN § 41

Utskrivet från: http://gotland.se/19635

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 41
Rapporter

Skoldirektören rapporterade om
° Skolbio
° Skrivelse ang Gothem socken m m 2005-03-01
° Utvecklingsavdelningens rapport ”Kultur i Skolan”.
Rapporterna hade utsänts med arbetsutskottets kallelse.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.