2005-04-13, §§ 101-127

Utskrivet från: http://gotland.se/19486
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-04-13

Register

Byggnadsnämnden 2005-04-13
Plats:
S 3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 12.15
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Annette Bäckman
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ej tjänstgörande ersättare
Allan Olofsson
Eva Ahlin

Mikael Eriksson

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Björn Andersson
Gunnar Gustafsson
Yvonne Mårtensson
Monica Tingström
Anders Rahnberg
Mikael Westberg

Sekreterare
Margitta Andersson
Justerat
27 april 2005
Datum för anslags uppsättande
28 april 2005
Datum för anslags nedtagande
20 maj 2005