Kontakt

 

Panterns fritidslokal på Gråbo
Besöksadress: Mässgatan 2
Tele: 070-44 77 998

Hanna Billström
Enhetschef
Telefon: 0498-26 89 95
E-post: hanna.billstrom@gotland.se

LSS-handläggarna
Telefon: 0498-20 49 69

 

Bostadsanpassning

Enhetschef Myndighetsavdelningen
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en insats (fritidsverksamhet) för unga över 12 år med funktionsnedsättning som inte klarar sig själv utan behöver tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov och ferier.