Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelningen
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning skall kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Ledsagarservice skall ge möjlighet att utföra aktiviteter utanför hemmet och sker oftast i den enskildes närmiljö (inom Gotland).

 

Insatsen ledsagarservice är en insats som ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att genomföra enklare aktiviteter och bryta social isolering genom t ex att delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller besöka vänner. Insatsen ska vara individuellt utformad utifrån den enskildes behov och önskemål och den enskilde ska ha möjlighet till inflytande över vem som utför insatsen. I uppdraget ingår att ge det stöd och hjälp som den enskilde behöver under tiden ledsagningen pågår. Det kan även ingå att delta i de aktiviteter som den enskilde väljer. Ledsagarservice kan ges under dag- och kvällstid, vardagar och helger.

Ansökan görs via e-tjänst eller på blankett.

­