Kontakt

Psykiatrisk jourmottagning
Besöksadress: Norra Hansegatan 4, VISBY
Telefon: 0498-26 80 05
Telefontid: måndag-fredag, klockan 8.00-17.00

Övriga tider hänvisar vi till sjukvårdsrådgivningen 1177 och vid akuta ärenden till 112.

Malin Hallin
Enhetschef

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykiatrisk jourmottagning

Till psykiatrins jourmottagning ringer du som har ett akut behov av rådgivning och vård.

Kvällar och helger ansvarar jourmottagningen även för rådgivning och bedömning av barn och ungdomar med akuta behov. Mottagningen nås då via Sjukvårdsrådgivningens telefon 1177.

Jourmottagningen är tillgänglig dygnet runt och är bemannad med läkare och omvårdnadspersonal. Kvällar och helger nås jourmottagningen via Sjukvårdsrådgivningen, på telefon 1177.

Mindre akuta tillstånd hänvisas till primärvården för bedömning, eller till aktuell kontakt på Psykiatriska kliniken om en sådan finns.