2005-03-16, §§ 56-100

Utskrivet från: http://gotland.se/19042
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-03-16

Register

Byggnadsnämnden 2005-03-16
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 - 12.25
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Tore Tillander, ej § 59
Per-Olof Jacobsson, ej § 62
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Tjänstgörande ersättare
Annette Bäckman, § 59
Eva Ahlin, § 62

Ej tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Birgitta Sjökvist
Lars W Grönberg
Mikael Westberg
Yvonne Mårtensson
Monica Tingström
Sten Svensson
Anders Rahnberg
Eva Werkelin

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
30 mars 2005

Datum för anslags uppsättande
31 mars 2005

Datum för anslags nedtagande
22 april 2005