Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

AK-mottagningen

På AK-mottagningen sköts patienter som står på antikoagulantiabehandling (blodförtunnande) när det gäller provtagningar och dosering. Patienternas grundsjukdom sköts av respektive specialist eller distriktsläkare. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och läkare.

Information