2005-02-09, §§ 1-55

Utskrivet från: http://gotland.se/18326
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2005-02-09

Register

Byggnadsnämnden 2005-02-09
Plats:
S3, Tekniska Förvaltningen, Bremerg1 Visby
Tid: 10.00 - 12.15
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt
Bertil Eneqvist
Lilly Wizén
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson, ej §§ 16 och 39
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Tjänstgörande ersättare
Allan Olofsson, §§ 16 och 39

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Larsson
Jill Enström
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Yvonne Mårtensson
Monica Tingström
Anders Rahnberg
Mikael Westberg
Lars W Grönberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
18 februari 2005

Datum för anslags uppsättande
21 februari 2005

Datum för anslags nedtagande
15 mars 2005