Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det här vägmärket betyder Gångfartsområde

Vid trafikering av gångfartsområde gäller:

 1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
 2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

 

Det här vägmärket betyder Gågata

Särskilda regler för trafik på gågata:

Vissa fordon får köras på en gågata:

 • På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för
  1. Varuleveranser till eller från butik eller motsvarande vid gågatan.
  2. Transport av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.
  3. Transport av gäst till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan.
  4. Transport av sjuk eller rörelsehindrad person till eller från adress vid gågatan.
 • Cyklar

Vid trafikering av gågata gäller:

 • inte högre hastighet än gångfart.
 • väjningsplikt
 • förbud att parkera fordon
 • funktionshindrad med särskilt parkeringstillstånd får parkera på gågata dock max 3 timmar.

 

Det här vägmärket betyder Varning för gående

Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

Märket finns på platser där många människor korsar gatorna lite kors och tvärs. Det är då ingen idé att göra övergångsställen där, eftersom många ändå skulle ta ”sin” väg över gatan. Då är det bättre att göra bilisterna uppmärksamma på de gående och kanske sakta farten.