Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Enskilt dricksvatten

Nästan allt vatten som konsumeras på Gotland består av grundvatten. Har du egen brunn är det du själv som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten. Du kan förebygga olika föroreningskällor genom att skydda din vattentäkt på olika sätt.

Många av de som har egen brunn på Gotland har tidvis problem med dåligt vatten. Föroreningar i vattnet beror ofta på dåligt underhållna avlopp. Gotlands sprickiga berggrund bidrar också till att föroreningar lättare tränger ner i grundvattnet. Är du osäker på vattenkvaliteten kan du låta göra en vattenanalys.

Väntar du barn, eller har små barn, bör du ta prov på vattnet i din brunn även om du inte misstänker att det är dåligt. Barn är känsligare och kan reagera fast du inte själv gör det. Kom ihåg att djur också påverkas av dåligt vatten.

En förutsättning för ett bra dricksvatten är att du sköter och underhåller din vattentäkt. Marken runt brunnen ska luta från brunnen. Materialet runt brunnen bör vara tätt för att hindra ytvatten från att komma in. Brunnslocket bör vara av ett material som både skyddar mot fallolyckor och vatteninträngning. Luftningen av brunnen bör ha ett nät för att inte smådjur som råttor och grodor ska kunna ta sig in.

Analyser

Som privatperson kan du anlita vilket laboratrium du önskar. Tänk dock på att välja ett laboratorium som är ackrediterat.

Vattenlaboratoriet - vattenprov för enskilt vatten. Vattenprov kan göras till Vattenlaboratoriet, LaboratorieMedicinskt Center Gotland, Visby lasarett.

Mer information finns på vattenlaboratoriets hemsida

 

Eurofins - erbjuder analyser åt enskilda brunnsägare på Gotland. Provinlämning sker till Jetpack, Visby flygplats. Kontakta laboratoriet för mer information. www.eurofins.se

 

100 vattenprover

Vart femte år genomförs den så kallade "100-undersökningen". Undersökningen omfattar 100 enskilda vattentäkter fördelade över hela ön. Vattentäkterna är slumpvist utvalda så att de på bästa sätt motsvarar den vattenkvalitet som verkligen råder.