2004-12-08 §§ 315-362

Utskrivet från: http://gotland.se/17682
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-12-08

Register

reg

Byggnadsnämnden 2004-12-08
Plats:
Toftagården, Tofta
Tid: 10.00 – 12.20 - 13.15-16.15
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Bertil Eneqvist
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare

Birgitta Larsson
Jill Enström
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Mikael Westberg
Lars W Grönberg
Anders Rahnberg
Jannike Persén

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
17 december 2004

Datum för anslags uppsättande
20 december 2004

Datum för anslags nedtagande
11 januari 2005