Kontakt

Patientförfrågningar och besökstider Hjärtteamet

Telefonnummer 0498-26 81 31, måndag-fredag.   
Planerade återbesök och rådgivning. Samtalsbokning genom talsvar.

Pacemakermottagningen 

Hjärt- och pacemakersjuksköterska Erica Stewart         

Övrig info: Se kontaktinformation på 1177.se

Hitta hit

Hisshall A, plan 3
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef

Elin Olsson
Telefon: 0498-26 82 86 (gäller ej patientärenden)
E-post: elin.olsson02@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjärtmottagningen

Välkommen till oss. I vår hjärtrehabiliteringsverksamhet ingår ett team bestående av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, kurator och dietist.

Vi erbjuder patienter med kranskärlssjukdom att delta i det sekundär preventiva programmet som har som mål att återföra patienten till ett så aktivt liv som möjligt.

I hjärtrehabiliteringen ingår hjärtträning, genomgång av riskfaktorer för kranskärlsjukdom. Utifrån detta besök skräddarsyr vi programmet för patienten och erbjuder rökavvänjning, stresshantering, kostinformation samt fysioterapeutiska insatser.

Egenremiss

Ofta kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från primärvård eller via akutbesök på sjukhuset. Det finns även möjlighet att själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss (gäller inte röntgen eller provtagning).

Egenremissen ska vara skriftlig för att den ska kunna hanteras på samma sätt som övriga remisser och skickas per post till aktuell mottagning.

Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå utifrån en medicinsk bedömning. Det betyder att du kan erbjudas tid till specialistmottagning alternativt hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Egenremiss


Läs mer om hjärtat och blodomloppet