Kontakt

Patientförfrågningar
Telefon: 0498- 26 81 19

Telefontider
Mån-tors
08.00-12.00
13.00-15.00
Fre
08.00-12.00
13.00-14.00

Hitta hit
Hisshall A, plan 3
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Övrig info se kontaktinformation på 1177.se

Enhetschef
Åsa Wilson
Telefon: 0498-26 85 79
E-post: asa.wilson@gotland.se

Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hematologmottagningen

Välkommen till oss. Vi kontrollerar dig som har maligna blodsjukdomar eller förändringar i blodbilden. De vanligaste sjukdomarna är lymfom, myelom, kronisk och akut leukemi samt tillstånd med bristande funktion i immunsystemet. Första kontakten sker via remiss från annan vårdinrättning.

  • På hematologmottagningen utför vi provtagningar, exempelvis blodprov och benmärgsprov. Du får träffa en läkare för att få information samt planering och uppföljning av behandlingar.
  • I samband med läkarbesöket finns det även möjlighet att träffa en sjuksköterska som svarar på frågor, ger råd samt hjälper till med nya besökstider och provtagningsremisser.
  • Sjuksköterskan är också tillgänglig på telefon för rådgivning, stödjande samtal, provsvar, tidsbokning och läkemedelsinstruktion.