§ 358 Tillsättning av chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Utskrivet från: http://gotland.se/17576
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 358
Tillsättning av chef för barn- och utbildningsförvaltningen

KS 2004/0575-02
- Ledningskontoret 2004-12-03
Kommunstyrelsen har att tillsätta befattningen som förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen efter Lars Danielson.

Regiondirektör Bo Dahllöf redogjorde för förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
  • Befattningen som förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen tillsätts med Peter Mohlin.

Register

Register