§ 349 Avtal med SOS-alarm

Utskrivet från: http://gotland.se/17574
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 349
Avtal med SOS-alarm

AU § 282
KS2004/0538-17
- Räddningstjänsten 2004-11-26
- Reviderat (2004-12-13) förslag till avtal
Räddningstjänsten har framlagt förslag till avtal med SOS Alarm. Avtalet är treårigt – och gäller 1 januari 2005 t.o.m. 31 december 2007. Det kan förlängas, dock högst t.o.m. utgången av 2009. För tjänsterna ersätter kommunen bolaget med drygt 3,6 mnkr. Kostnaden för räddningstjänsten uppges minska med ca 1 mnkr. Överenskommelsen omfattar inte beställningscentralen för samhällsbetalda resor som ingått i nuvarande avtal.

Räddningschefen Jan Bejrum föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
  • Det upprättade (reviderade) förslaget till samarbetsavtal mellan med SOS Alarm och Gotlands kommun godkänns.

Register

Register