§ 346 Medborgarförslag. Torghandel vid Katträngen i Visby hamn

Utskrivet från: http://gotland.se/17571
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 346
Medborgarförslag. Torghandel vid Katträngen i Visby hamn

AU § 279
KS2004/0368-30
- Medborgarförslag 2004-09-03
- Tekniska nämnden 2004-10-20, § 247
- Ledningskontoret 2004-11-08
I ett medborgarförslag föreslår Björn Smitterberg att torghandel inte ska tillåtas vid ”Katträngen” i Visby hamn, eftersom torghandel förstör för flanörer och dem som vill njuta av utsikten i hamnen.

Tekniska nämnden har avstyrkt medborgarförslaget. Enligt kommunens ”torghandelsstadga” finns sex försäljningsplatser på hamnplan. Platserna stör, enligt tekniska förvaltningen, inte promenerande. I anslutning till platserna har nämnden upplåtit utrymme för företag och andra att exponera sina produkter. Platsupplåtelsen anses vara en service, som det inte finns anledning att upphöra med.

Av ledningskontoret föreslås uttalandet att ”det för närvarande inte anses motiverat att ändra gällande reglering av torghandel vid Katträngen".
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Medborgarförslaget avslås.

Register

Register