§ 360 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/17568
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 360
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.

  • Förhandlingsprotokoll motsv.
    11 november 2004 Förhandlingsprotokoll MBL § 10 ang. avskedande
    20 januari 2004 Förhandlingsprotokoll avs. införande av årsarbetstid för personalen på Almedalsbiblioteket.

  • Av alkoholhandläggarna beviljade serveringstillstånd perioden 23 november – 13 december 2004.
  • Register

    Register