§ 355 Fördelning av medel för löneökningar

Utskrivet från: http://gotland.se/17565
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 355
Fördelning av medel för löneökningar

AU § 288
KS2004/0550-02
- Ledningskontoret 2004-12-06
Sedan årets löneöversyn är klar för personal med lönekollektivavtalen PAN (Personlig assistent och anhörigvårdare) och RiB (Räddningstjänstpersonal i beredskap) har ledningskontoret föreslagit att medel för löneökningar och sociala avgifter 2004 ska fördelas till räddningstjänsten och social- och omsorgskontoret. I budget 2005 görs motsvarande justering.
Kommunstyrelsens beslut
  • Av centralt upptagna medel för personalkostnadsreserv i 2004 års budget fördelas 408 000 kr till social- och omsorgsnämnden och 293 000 kr till räddningstjänsten.

Register

Register