§ 352 Avskrivning av omsättningstillgångar

Utskrivet från: http://gotland.se/17557
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 352
Avskrivning av omsättningstillgångar

AU § 285
KS 2004/0540-04
- Ledningskontoret 2004-11-25
Nämnderna har beslutat avskriva fordringar på 864 480 kr och ledningskontoret föreslår att fordringarna, med undantag för konkurser, redovisade som kundförluster ska upptas ”inom linjen” och förlusten täckas i 2004 års bokslut.
Kommunstyrelsens beslut
  • Samtliga avskrivna fordringar (ej konkurser) upptas ”inom linjen”.
  • Förlusten på fordringar ska täckas i 2004 års bokslut.

Register

Register