§ 351 Vision för administrativ utveckling

Utskrivet från: http://gotland.se/17556
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 351
Vision för administrativ utveckling

AU § 284
KS 2004/0539-02
- Ledningskontoret 2004-11-18
Ledningskontoret har utarbetat en vision för administrativ utveckling och föreslår att den godkänns som inriktning för den administrativa verksamheten. Nyckelbegreppen är ”Kommunportalen”, ”Kontaktcenter” och ”Digital förvaltning”.

Den föreslagna visionen kompletteras med mål och strategier och en uppräkning av de projekt som pågår och planeras för att uppnå visionen. Såväl externa som interna mål har satts upp, bl.a. att kostnaderna för förändrade delar av administrationen ska ha minskat med 25%.
Kommunstyrelsens beslut
  • Förslaget till Vision för administrativ utveckling godkänns som inriktning för den administrativa verksamheten.

Register

Register