Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kemikalier

Kemikalier förekommer överallt i vår vardag, till exempel i rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, målarfärg, läkemedel och smink. Alla kemikalier är inte farliga för människor men det är viktigt att tänka efter innan du köper produkter med kemikalier i. Titta alltid på innehållsförteckningen och eventuella varningstexter för att förvissa dig om hur de ska hanteras.

Hantering och förvaring av kemikalier

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemiska produkter och att ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Här kan du läsa mer om vad som gäller för din verksamhet: 

Miljömärkning

Välj miljömärkta produkter så långt det är möjligt. Exempel på märkning är t.ex. Svanen eller Bra Miljöval. Miljömärkningen hjälper dig att hitta de produkter som påverkar miljön minst.

Farosymboler

Alla kemikalier som är farliga för miljön eller hälsan ska vara märkta med information om riskerna med produkten och hur den ska hanteras på ett säkert sätt. Regelverket säger att produkterna ska märkas med farosymboler. Symbolerna som används och deras betydelse finns att hitta på Kemikalieinspektionens hemsida.

Kemikalieavfall

Många hushållskemikalier och dess förpackningar, är inte lämpliga att spola ner i toaletten eller handfatet, eller slänga i soporna. De ska istället hanteras som farligt avfall och lämnas på någon av Regionens återvinningscentraler.

Kemikalieinspektionen

Ansvarig myndighet i Sverige inom området kemikalier är Kemikalieinspektionen. De har mycket information om kemikalier och hanteringen kemiska produkter på sin hemsida.