2004-12-08 _§§_ 89-110

Utskrivet från: http://gotland.se/17504

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-08
Plats:
Sammanträdesrummet, BUF, Söderväg 2A, Visby
Tid: kl 9.00 – 17.00
Närvaro
Beslutande
s Eric Martell, 1: v ordf, Mötesordf örande
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Jenny Alvås, tjg ersättare
s Carin Rosell, tjg ersättare
v Carina Flodman-Andersson, tjg ersättare
c Björn Dahlström
c Inger Rosén, tjg ersättare §§ 89-98
c Anna Gahnström, tjg ersättare §§ 99-110
m Solveig Artsman
m Arne Eklund
fp Jan Lindell, §§ 89-103
kd Nils Ronquist, tjg ersättare §§ 104-110


Ej tjänstgörande ersättare

mp Lena Lind
m Oskar Franke, §§ 89-104
kd Nils Ronquist, §§ 89-103
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under § 89-93: plan- och försörjningschef Freddy Sirland
Under § 95-97: Bo Stenbom
Under § 98: B Stenbom, K Nyström, G Carlson, P-O Sahlberg, P-O Widjer LR, Inger Seffers Lf.
Under § 99: B Stenbom, K Nyström, B Ekvall, H-E Ekengren, N Westerman , RSG, Eli Furu och Else, Tromsö Universitet, P-O Widjer LR, Inger Seffers Lf
Under §§ 100-101: B Österdahl, M Hjort, E Briling, C Sinander.
Under § 102: gy chef A Nilsson, B Österdahl
Under § 103: R W Sandström
Under § 104 – 108: gy chef A Nilsson
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren