Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ritning och litet trähus.

Samhällsplanering

En hållbar samhällsutveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Arbetet för hållbar utveckling är en process som omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter och syftar till att långsiktigt främja välfärd som är anpassade efter vad miljö, människors hälsa och materiella resurser tål.

Samhällsplanering och fysisk planering ska skapa ett samhälle där alla människor ges lika möjlighet till en god livsmiljö och ett fungerande vardagsliv utifrån skilda behov och förutsättningar.
 

Fysisk planering handlar om mark- och vattenområden

Den fysiska samhällsplaneringen handlar om hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken och innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process.

Delaktighet och dialog

Samhällsplanering är ett brett ansvarsområde och kräver en bred samverkan. Region Gotland har ett viktigt ansvar att skapa delaktighet och dialog i samhällsplaneringen. Gotlänningar ska ha möjlighet att påverka livsmiljön. 

Observera! Nya ärendenummer fr.o.m. 2019-01-01

Vid årsskiftet 2019 upphörde Byggnadsnämnden (BN) och ersattes av Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN). Befintliga planärenden har därför fått ett nytt ärendenummer i MBN-serien. Kopplingen till det gamla BN-ärendenumret finns dock sparad och du kan alltid uppge eller söka på det också, i dina kontakter med oss. 

Du behöver inte göra någonting, och detta påverkar inte ärendets hantering i övrigt. 

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 15 april 2019
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?