Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att elda med spannmål

Värmevärdet i spannmål varierar något efter spannmålsslag, sort, jordart, årsmån, gödsling, renhet mm. Havre har normalt något högre värmevärde än övriga spannmålsslag pga. dess höga fetthalt. Havre är också lättast att elda med genom att kärnan är mjuk och lättantändlig samtidigt som risken för asksmältning är mindre.

Spannmål- och i synnerhet havre kan produceras lokalt över hela landet. För lantbrukaren som odlar spannmål är det inte fråga om nya investeringar.
 

Fördelar

  • Lantbrukare kan använda redan befintlig maskinpark
  • Bidrar inte till växthuseffekten vid förbränning
  • Spannmål är lätt att transportera
  • Spannmål och solvärme är en bra kombination

Nackdelar

  • Korrrosion i rökkanalen vid fel rökastemperatur
  • Rökgasbrunn kan behövas
  • Risk för sintring (att askan smälter samman i klumpar)
  • Ofta behövs automatisk asktömning