2004-11-25, §§ 301-330

Utskrivet från: http://gotland.se/17040
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-11-25

Register

Reg

Regionstyrelsen 2004-11-25
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-9.40
Närvaro
Beslutande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Erik Martell (s), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare
Gösta Hult (c), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Per Lundin

Datum för anslags uppsättande: 2004-12-07

Datum för anslags nedtagande: 2004-12-29