2004-11-03 272 - 314

Utskrivet från: http://gotland.se/16981
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-11-03

Register

Byggnadsnämnden 2004-11-03
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25, Visby
Tid: 10.00 – 12.20
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Allan Olofsson
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Göthe Malmros

Ersättare
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Jill Enström
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Yvonne Mårtensson
Monica Tingström
Anders Rahnberg
Lars W Grönberg
Emilie Malmström

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
15 november 2004

Datum för anslags uppsättande
16 november 2004

Datum för anslags nedtagande
8 december 2004