Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vedeldning

Att elda med ved är säkert många fastighetsägares dröm, miljövänligt, friskt och billigt.

Miljövänligt - Ja, om systemet och panna är bra och att den som eldar vet hur man eldar.

Friskt - Ja, eftersom vedhantering från skogen till värme i huset kräver en hel del arbete.

Billigt - Ja, mycket billigt om man har tillgång till egen eller billig skogsråvara.

Fördelar

  • Ett biobränsle
  • Mycket bra lönsamhet
  • Enkel teknik
  • Lång livslängd på utrustningen.
  • Kan ge minskad säkringsstorlek.
  • Passar bra med solvärme som komplement vilket ger minskad arbetsbelastning

Nackdelar

  • Hantering av veden i vanliga fall  20-40 kubikmeter/år
  • Hantering av aska samt sotning
  • Arbetskrävande
  • Kräver oftast el till fläkt och matning vid strömavbrott

Det är viktigt att försöka få ut så mycket energi som möjligt av sin ved, det är bra både för dig och för miljön.

Men tänk på att elda på ett sådant sätt att dina grannar inte får obehag av röken. Det är du som fastighetsägare som bär ansvaret om de blir störda.

Veden

Veden ska vara torr - det är viktigast! En fuktig ved innehåller cirka 50 procent fukt, en torr cirka 20 procent.
Avverka skogen under vinterhalvåret, klyv den innan påsk och låt den torka ute under sommaren. Det är bäst om veden sedan kan lagras inomhus, åtminstone några veckor innan den skall användas. Om du lagrar ved utomhus - se till att den ligger skyddad för regn. Läs mer via länkarna till höger.

Rätt utrustning

De flesta äldre kombipannor som idag används för vedeldning är inte miljögodkända. Köp en miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme vid nyinstallation. Med en ackumulatortank kan hela mängden ved i pannan slutförbrännas och energin lagras.

Observera att det är förbjudet att elda annat avfall än ved i sin panna, det är inte tillåtet att elda plaster, spillolja och annat farligt avfall.