2004-10-28, §§ 275-300

Utskrivet från: http://gotland.se/16733
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-10-28

Register

2004-11-28, §§ 275-300

Regionstyrelsen 2004-10-28
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-10.40
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Gustaf Hoffstedt (m)
Eric Martell (s), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare
Yngve Andersson (kd) tjg ersättare §§ 280-300
Gösta Hult (c) tjg ersättare §§ 275-279
Övriga närvarande
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Per Lundin, tel: 0498-26 93 55

Datum för anslags uppsättande 2004-11-11
Datum för anslags nedtagande 2004-12-03