Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Efterlysning!

Tidigare förvarades handlingar hemma hos förtroendemännen och en del kan ha blivit kvar i socknarna.

Om det finns några äldre kommunala arkivhandlingar i original (t.ex. från fattigvårdstyrelsen, barnavårdsnämnden, kommunalnämnden, folkskolan, hälsovårdsnämnden) hos dig eller hos någon du känner, är vi tacksamma om du hör av dig till regionarkivet!

Äldre kommunala arkiv innehåller mycket intressanta uppgifter och är s.k. "allmänna handlingar" som alla i samhället har rätt att ta del av. I regionarkivet kan fler få nytta och glädje av det skrivna gotländska kulturarvet. Handlingar förvaras också på ett betryggande sätt och skyddas mot stöld, skada, förstörelse och obehörig åtkomst.

Regionarkivet är sedan 1978 det centrala arkivet för alla kommunala och landstingskommunala arkiv på Gotland.