Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 06-07

Studentexamen våren 2007 är den 8 juni

För eleverna gäller:

Höstterminen startar tisdag den 22 augusti och pågår t.o.m. torsdag den 21 december.
Vårterminen startar måndag den 8 januari och pågår t.o.m. fredag den 15 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
23/10-27/10 "Vecka 43"
26/2-2/3 Sportlov
10/4-13/4 Påsklov
30/4 "Klämdag"
Utöver detta kommer 5 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

Höstterminen, tisdag 15 augusti - torsdag 21 december
vårterminen, måndag 8 januari - onsdag 20 juni

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
15/8-21/8, (5 dagar)
23/10-25/10 "vecka 43", (3 dagar)
18/6-20/6, (3 dagar)
Utöver detta kommer 5 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

För de som arbetar inom Skolmåltider och elevassistenter gäller
höstterminen måndag 21/8 - torsdag 21/12
vårterminen måndag 8/1 - fredag 15/6