2004-09-27 242 - 271

Utskrivet från: http://gotland.se/16423
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-09-27

Register

menybnprotokoll0409

Byggnadsnämnden 2004-09-27
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 14.00 – 15.55
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Lilly Wizén
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Mikael Eriksson
Göthe Malmros

Ersättare
Majvor Östergren
Bertil Eneqvist
Birgitta Larsson
Jill Enström
Allan Olofsson
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Curt Jalmelid, §§ 242-244
Björn Andersson, § 247

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
8 oktober 2004

Datum för anslags uppsättande
11 oktober 2004

Datum för anslags nedtagande
2 november 2004