2004-08-25 §§ 204-241

Utskrivet från: http://gotland.se/16320
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2004-08-25

Register

reg

Byggnadsnämnden 2004-08-25
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 10.00 – 11.15
Närvaro
Beslutande
Bo Björkman, ordf
Gerty Holmstedt, v ordf
Bertil Eneqvist
Sven-Åke Malmberg
Tore Tillander
Per-Olof Jacobsson
Lars Jakobsson
Per-Anders Croon
Göthe Malmros

Ersättare
Birgitta Larsson
Allan Olofsson
Mikael Eriksson
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson
Yvonne Mårtensson
Mikael Westerberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
3 september 2004

Datum för anslags uppsättande
6 september 2004

Datum för anslags nedtagande
28 september 2004