2004-09-23, §§ 248-274

Utskrivet från: http://gotland.se/16272
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-09-23

Register

Regionstyrelsen 2004-09-23
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum,
Tid: kl 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp), §§ 256
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Hans-Erik Svensson (s), tjg ersättare
Leif Dahlby (s), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare §§ 248-255, 257-274
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp), §§ 248-256
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Göran Örtbrant (m)
Claes Kullberg, bitr. regiondirektör

Sekreterare: Per Lundin

Datum för anslags uppsättande: 2004-09-29
Datum för anslags nedtagande: 2004-10-21