BUN § 59

Utskrivet från: http://gotland.se/15960

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 59
Skolorganisationen, fortsatt beslutsprocessFörvaltningschef Lars Danielson föreslår följande beslutsprocess beträffande frågan om den framtida skolorganisationen:
A. Förvaltningen tar fram en rapport kring barn- och elevprognoser samt möjliga lösningar till samordningar/motsvarande, inkl konsekvenser, bl a lokaler och skjutsar. (planerings- och försörjningschefen stämmer av med resp rektor) Rapporten skall vara klar inför AU:s kallelse oktober 2004 (torsdag 7 oktober)
B. BUNs Au behandlar rapporten 11 oktober 2004; BUN beslutar 13 oktober om inbjudan till möten med föräldrar under tiden oktober-december 2004.
C. Förvaltningen ansvarar för skyndsam information till fack och medarbetare under oktober 2004.
D. BUN beslutar (OBS! Samverkan) om inriktning av förändrad skolorganisation, samt ger förvaltningen direktiv för framtagning av slutligt förslag till förändrad skolorganisation inkl konsekvenserna, januari 2005.
E. BUN beslutar (OBS! Samverkan) om förändrad skolorganisation i samband med Budgetbehandlingen, mars 2005.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag till beslutsprocess godkänns.