BUN § 60

Utskrivet från: http://gotland.se/15959

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 60
BUNs arbetsformer

Vid BUNs sammanträde 2004-06-09 genomfördes en utvärdering av nämndens arbete under medverkan av Ritva Norrby och Lotten v Heine. Vid utvärderingen diskuterades bl a BUNs Gymnasie/vuxenutbildningsutskott. Det framkom också förslag till vissa utvecklingsområden beträffande nämndens och arbetsutskottets arbetsformer.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Gy/vux-utskottet bibehålls under innevarande mandatperiod.
    2. Rapporten godkänns